2012-02-23 Srebro – oRGR czy podwójny szczyt?

Srebro znalazło się dzisiaj w ciekawym miejscu dochodząc do linii trendu spadkowego i jednocześnie rysując dwie przeciwstawne formacje:

  • wzrostowa: oRGR z zasięgiem na 42,7
  • spadkowa: podwójny szczyt z zasięgiem na 16,8

Srebro

Logiczne Poziomy Zysku (DiNapoli) dla wariantu wzrostowego:

  • BPD=38
  • PD=41
  • DPD=46

Negacja formacji i wyliczeń po przebiciu prawego ramienia (poniżej C). Wówczas zależnie od sytacji trzeba byłoby wykonać ponowną analizę dla bieżącej sytuacji i być może zastanowić się nad wariantem spadkowym. Wariant wzrostowy ma szanę powodzenia dopiero po przebiciu dzisiejszych szczytów i tym samym negacji wariantu spadkowego z podwójnym szczytem.