Jakość danych: różne godziny notowań

Na jakość danych wpływa nie tylko cena, ale i czas. Powiesz: jak to, przecież jeśli już to tylko cena może się różnić. Czyżby? Zatem popatrz na poniższy rysunek przedstawiający notowania tego samego instrumentu u różnych brokerów (różne źródła danych):

Jakość danych - różne godziny notowańPomińmy różnice w wartościach kursów i przypatrzmy się wszystkim liniom. Różnią się? Ano właśnie! Linie są w różnych miejscach wobec kursu. Uważasz, że wynika to z innych wartości notowań danego instrumentu u obu brokerów? Otóż… nie.

Różnica wynika z odmiennych godzin notowań kursu tego samego instrumentu u różnych brokerów! Jeden z brokerów ma notowania instrumentu w każdy dzień roboczy w godzinach 18:01 – 16:00, a drugi codziennie w dni robocze z przerwami 15:15 – 15:30 i 16:00 – 17:00 (dodatkowo otwarcie w niedzielę o 17:00 i zamknięcie w piątek o 15:00).

Różne godziny notowań instrumentu wpływają na różne wartości kursu na platformie inwestycyjnej. I jak tu robić poprawną analizę, jeśli nie mamy części danych z rynku?

W zależności od stosowanych strategii inwestycyjnych różne godziny notowań wcale nie muszą przeszkadać. Jednak gro z nich polegnie i to z kretesem. Praktycznie wszystkie wykorzystujące średnie. Co ciekawe, może się także zdarzyć, że dana strategia będzie cechowała się wyższą skutecznością na „niepełnych” danych. Ale to już inna bajka…

Wykonujesz analizę nie mając wszsytkich danych i wiesz o tym? OK. Ale jeśli nie wiesz i dowiesz się o tym po czasie to pewnie się wkurzysz, czyż nie?

Linie na powyższych rysunkach pochodzą z techniki Ichimoku Kinko Hyo. Na pierwszym wykresie widać jak dolne ogranicznie chmury Ichimoku powstrzymało spadek i kurs poszybował do góry. Dolny wykres to wypadnięcie kursu z chmury co wg tej techniki stanowi bardzo mocny sygnał sprzedaży. Mamy więc dwa sprzeczne sygnały inwestycyjne na tym samym instrumencie! I jak tu wierzyć analizom? Nawet własnym…

Sugeruję zapoznawanie się z charakterystykami instrumentów na których inwestujemy i porównywanie ich pomiędzy różnymi źródłami. Szczególnie jeśli są to instrumenty notowane na rynkach regulowanych (lub bazujące na nich, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów typu CFD).