Polityka prywatności

Każdego użytkownika serwisu INWESTOMANIA.PL obowiązuje aktualna Polityka Prywatności umieszczona na tej stronie, a jej ewentualne zmiany mogą wynikać z rozwoju serwisu lub zmian w prawie polskim. W przypadku braku akceptacji przedstawionej polityki jedyną możliwością jest zaprzestanie odwiedzania serwisu INWESTOMANIA.PL.

Dane gromadzone o użytkownikach serwisu wynikają z funkcjonowania wykorzystywanych serwerów i statystyk oglądalności (logi systemowe, pliki cookie) i nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji osób odwiedzających serwis (są to jedynie dane wykorzystywanego połączenia, komputera i oprogramowania jak np. adres IP czy parametry przeglądarki).

Dane osobowe użytkowników serwisu INWESTOMANIA.PL w posiadanie których może wejść redakcja dostarczone mogą być wyłącznie przez nich samych poprzez korespondencję z redakcją serwisu (np. poprzez formularz kontaktowy).

Dane przekazane redakcji serwisu mogą zostać wykorzystane w celach informacyjnych (np. informacje o nowościach w serwisie) lub komercyjnych (np. mailing), jednak podmioty zlecające takie akcje nie mają do nich dostępu.

Pośredni dostęp do danych statystycznych (dotyczących wykorzystywanej infrastruktury, a nie użytkowników) posiadają właściciele serwerów, statystyk oglądalności oraz operatorzy telekomunikacyjni zapewniający połączenia z serwisem. W przypadku naruszenia polskiego prawa na wyraźne żądanie organów ścigania dane będące w posiadaniu redakcji mogą zostać przekazane wskazanym jednostkom.

Przedstawiona tutaj Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie serwisu INWESTOMANIA.PL i nie obejmuje ona swoim działaniem polityki prywatności innych serwisów do których prowadzą odnośniki znajdujące się w serwisie.