f.WIG20 : Price Action + Pitchfork + Ichimoku [2013-05-07]

Kontrakt na indeks naszych największych spółek (WIG20) od kilku dni rośnie i obecnie znalazł się w kluczowym oporowym obszarze, którego przebicie powinno wyzwolić dalszy wzrost przynajmniej o klikadziesiąt punktów.

Wg Price Action, a w zasadzie to wg obszarów wsparć i oporów (S/D), kurs f.WIG20 zatrzymał się dzisiaj na górnym ograniczeniu oporu. Należy zaznaczyć, że w trakcie sesji doszło do jego przełamania, czyli byki poczuły już przez chwilę cechy wolności. Jednak dopiero zamknięcie dnia powyżej dzisiejszego zamknięcia da im sygnał do marszu do kolejnej strefy oporowej (~2414).

Na wykresie dziennym da się także narysować spadkową medianę Pitchforka, która mimo swojej wąskości jest ciągle respektowana. Jej górne ograniczenie jest tylko ciut powyżej wspomnianego powyżej oporu, czyli możemy przyjąć, że przebicie tej linii byłoby potwierdzeniem dla dlaszego marszu byków na północ. Na rysunku zaznaczony został także większy Pitchfork zbiegajacy się w rejonach kolejnego obszaru oporu. Przypadek?

f.WIG20: Price Action i PitchforkW dniu dzisiejszym padł także, słaby ale zawsze, sygnał kupna wg Ichimoku Kinko Hyo jakim jest przebicie się kursu przez Kijun-sen w interwalen dziennym (niebieska linia na rysunku). W interwale 4-godzinnym nastąpił wręcz silny sygnał kupna, jakim jest wyjście kursu górą z chmury.

f.WIG20 wg IchimokuTak więc mamy już pierwsze sygnały ożywienia byków. Pytanie czy poczują wiosnę i rozpasają się dalej…

Jako najbardziej prawdopodobne zakładam dwa scenariusze:

  • scenariusz1: kurs przebije się na najbliższych sesjach przez pierwszy opór oraz górną linię Pitchforka i będzie zmierzał do kolejnego oporu potwierdzonego Pichforkiem, gdzie dopiero odbędzie sie ważna średnioterminowo bitwa (~2420)
  • scenariusz2: kurs wkrótce zawróci i będzie zmierzał w stronę niższego obszaru wsparć potwierdzonej główną linią małej mediany, dodatkowo wspartą dolnym ograniczeniem chmury Ichimoku w interwale miesięcznym (~2220)

Jeśli w grze będzie scenariusz2 to w rejonach 2220 odbędzie się decydująca długoterminowo bitwa. Puszczenie tego wsparcia oznaczałoby spadki przynjamniej w rejony 2000. Na razie jednak nie ma ku temu przesłanek i polecam obserwację najbliższych wsparć/oporów i na tej podstawie składać zlecenia z małymi stopami (jeśli będą przebicia to powinny być dość zdecydowane).

Powyższe wartości są dla CFD na kontrakt na WIG20, wieć mogą się nieznacznie różnić od notowań rzeczywistego kontraktu.

One thought on “f.WIG20 : Price Action + Pitchfork + Ichimoku [2013-05-07]

  1. Pingback: breast actives reviews

Comments are closed.