2012-04-27 Złoto – analiza wielotechniczna

Złoto od miesiąca pozostaje w konsolidacji z lekkim spadkowym zabarwieniem. Wiele technik w sytuacji konsolidacji bywa zawodne, o czym sam się przekonałem testując w ostatnim czasie jedną z ich. Może jednak warto zawsze rozważać różne scenariusze gry? Przyjrzyjmy się kursowi złota wg puntu widzenia wielu technik, tzw. „analiza wielotechniczna”.

ZłotoKlasyka – linie trendowe:

W piątek kurs złota przekroczył linię oporu pociągniętą po lokalnych szczytach, jednak zakończył dzień pod nią, zatem sygnału brak. Jako, że notowania owej linii są coraz mniejsze z każdym dniem w praktyce wystarczy jeszcze tylko zamknięcie dnia powyżej zamknięcia zeszłotygodniowej sesji do wygenerowania sygnału kupna. W innym przypadku oznaczałoby to ponowne odbicie od linii oporu i zejście kursu ku linii wsparcia pociągniętej po lokalnych dołkach.

Klasyka – szczytodołki:

Złoto nie ustanawia ani wyższych lokalnych szczytów, ani dołków. Typowa konsolidacja. Dopiero wybijanie kolejnych szczytów/dołków będzie oznaczało coraz to kolejne sygnały kupna/sprzedaży:

 • najbliższe opory (szczyty): 1679,25 -> 1696,73 -> 1715,90
 • najbliższe wsparcia (dołki): 1622,24 -> 1611,34

Formacje:

Ze względu na konsolidacyjną trajektorię można wpisać zmiany kursu złota w fotmację trójkąta. Wybicie górą trójkąta ma zasięg 1731, natomiast dołem to zjazd w okolice 1558.

Oscylatory:

Po okresie konsolidacji większość oscylatorów od kilku sesji generuje sygnały kupna.

Fibonacci:

Konsolidacja złota w ostatnim czasie oscylowała powyżej 61,8% zniesienia Fibonacciego poprzedniego ruchu wzrostowego, czyli typowej korekcyjnej wartości. Dopóki kurs nie spadnie poniżej to obecny ruch można traktować tylko jako ruch korekcyjny (w tym przypadku główny trend jest wzrostowy, korekcyjny = spadkowy).

Ichimoku Kinko Hyo:

W interwale dziennym kurs jest spadkowy i dopóki nie nastąpi wyjście kursu złota powyżej górnego ograniczenia chmury to można je uznać tylko jako ruchy korekcyjne.W ciągu ostatnich dwóch sesji kurs wzbił się jednak powyżej ważnej Kijun-sen (niebieska) co może oznaczać przynajmniej podbitkę. Same średni są jednak ciągle w układzie spadkowym.

W interwale tygodniowym kurs złota ciągle pozostaje w chmurze, więc konsolidacja na dziennym tym mniej powinna dziwić. Co ciekawe, wyjście górą z chmury w układzie dziennym byłoby równocześnie wyjściem z chmury w układzie tygodniowym, zatem zakończenie dnia powyżej okolic 1700 wg Ichimoku można będzie uznać za mocny średnioterminowy sygnał kupna.

DiNapoli – Logiczne Poziomy Zysku:

W zależności od przyjętych punktów reakcji można wyznaczyć różne Punkty Docelowe.

Wariant spadkowy:

 • A=1790,55
 • B=1662,13
 • C=1716,23
 • BPD=1637
 • PD=1588
 • DPD=1508

Wariant wzrostowy (duży):

 • A1=1522,77
 • B1=1790,55
 • C1=1611,34
 • BPD=1777
 • PD=1879
 • DPD=2045

Wariant wzrostowy (mały):

 • A2=1611,34
 • B2=1679,25
 • C2=1622,24
 • BPD=1664
 • PD=1690
 • DPD=1732

Podsumowanie:

Co technika to inne wskazanie, pewny jest tylko jeden punkt – ostatni dołek (~1611). Zejście poniżej byłoby sygnałem sprzedaży wg większości technik. Dla wariantu wzrostowego najważniejsze wydają sie rejony górnego ograniczenia chmury i szczytu będącego potwierdzeniem wyłamania konsolidacji (~1700).

Pierwsze kluczowe punkty to najbliższe szczyty i dołki i wg mnie ewentualnę grę spekulacyjną na złocie można ropocząć dopiero po ich przekroczeniu:

 • dla wariantu spadkowego: 1622
 • dla wariantu wzrostowego: 1679

W chwili obecnej, po pokonaniu piątkowego maksimum, za najbardziej prawdopodobny scenariusz zakładam wzrost w okolice wspomnianego ważnego oporu (~1700).

…a rynek i tak zrobi co chce 😀