2012-05-04 S&P500 – analiza wielotechniczna

Amerykański S&P500 ma się bardzo dobrze w porównaniu do swoich europejskich odpowiedników, nie wspominając o polskim WIG20. Niestety w mijającym tygodniu i na tym prymusie wg kilku technik pojawiły się bardzo niepokojące objawy:

  • klasyka: przebicie linii trendu
  • Ichimoku: wyjście dołem z chmury
  • DiNapoli: formacja podwójnego powrotu

Czy zatem ostatnie spadki należy traktować tylko jako korektę w trendzie wzrostowym czy jako pierwsze symptomy średnioterminowej zmiany trendu?

S&P500 - analiza wielotechniczna (dzienny)S&P500 - analiza wielotechniczna (tygodniowy)Może analiza wielotechniczna indeksu S&P500 coś podpowie.

Klasyka – linie trendowe:

Kurs w piątek zakończył notowania poniżej kilkumiesięcznej linii trendu w interwale dziennym. Potwierdzeniem będzie kolejne zamknięcie dnia poniżej tej linii. Ewentualna podbitka będzie interpretowana jako powrót do przebitego wsparcia (obecnie stanowiącego opór).

Krótkoterminowa linia trendu, pociągnięta po ostatnich lokalnych dołkach, zapewnia nabliższe wsparcie znajdujące się w rejonach 1365.

Ewentualne większe spadki można ciągle potraktować jako powrót do wybitego ważnego oporu/wsparcia jakim jest linia pociągnięta po poprzednich szczytach (rejony ~1280).

W zależności od poprowadzenia linii trendu w interwale tygodniowym, kurs znalazł się na tej linii lub już pod nią. Nadchodzący tydzień jest bardzo ważny do określenia dłuższego nastawiania dla S&P500.

Klasyka – szczytodołki:

Kurs nie ustanowił zarówno nowego szczytu jak i nowego dołka, czyli przebywa w konsolidacji.

Sygnałem kupna będzie wyłamanie maksimum z 1 maja (~1414,5), natomiast sygnałem sprzedaży spadek poniżej minimum z 10 kwietnia (~1357).

Formacje:

Na wykresie kursu S&P500 można zauważyć formację trójkąta oraz głowy z ramionami (RGR) o zbliżonym zasięgu dla wariantu spadkowego (~1275). Sygnałem sprzedaży będzie zejście poniżej ostatniego ważnego dołka (~1357), natomiast sygnałem kupna będzie zanegowanie RGRa (KAT) i pokonanie ostatniego ważnego szczytu (~1414,5).

Równiż spadkowy charakter ma potencjalna formacja harmoniczna ABCD. Przy założeniu AB=CD orzymamy zasięg spadków na 1347.

Oscylatory:

Oscylatory sugerują spadki. MACD dał w piątek sygnał sprzedaży, a CCI sugeruje spadki już do 3 sesji.

Fibonacci:

Kurs ponownie znalazł się poniżej zneisienia 61,8% ostatniego impulsu wzrostowego. Należy zauważyć, iż poprzednio były dwa takie zejścia które od kolejnych sesji początkowały wzrostowe sesje. Jeśli analogia ma być zachowana to w poniedziałek kurs powinien zakończyć dzień na plusie. W innym przypadku padnie sygnał sprzedaży.

Ichimoku Kinko Hyo:

W interwale dziennym kurs w piątek wyszedł dołem z chmury dając tym samym średnioterminowy sygnał sprzedaży. Tylko najmniej znacząca Tenkan-sen nie potwierdza trendu spadkowego. Chmura w przyszłości jest bardzo cieńka, jednak z lekkim zabarwieniem wzrostowym.

W układzie tygodniowym jest zdecydowany trend wzrostowy, a najbliższe wsparcia to 1287 (Kijun-sen) oraz 1224 (chmura).

DiNapoli:

W układzie tygodniowym padł bardzo mocny kierunkowy sygnał sprzedaży jakim jest Double RePo (sygnał podwójnego powrotu). Jego negacja to zamknięcie tygodnia powyżej 1399. Dopóki to się nie stanie obowiązuje wariant spadkowy.

Logiczne Poziomy Zysku:

  • A=1425,4
  • B=1356,8
  • C=1415,3
  1. BPD=1373
  2. PD=1347
  3. DPD=1304

 Podsumowanie:

Większość znanych mi technik sugeruje jeszcze spadki na S&P500 przynajmniej do rejonu ~1350 (1365-1340). W tych okolicach powinna rozegrać się decydujaca na najbliższy okres bitwa. Nadchodzący tydzień (dwa) będzie także kluczowy do określenia przynajmniej średnioterminowego obrania kierunku kursu S&P500.

Jak na razie większosć sygnałów wskazuje, że powiedzenie „sell in may and go away” może mieć i w tym roku zastosowanie . Nie należy się nim jednak sugerować tylko reagować na bieżąco na pojawiające się codziennie sygnały. Ważne rejony zostały przedstawione w powyższej analizie.

Po raz kolejny widać, że co technika to mogą być całkiem odmienne wskazania. Należy więc wybrać swoją technikę i trzymać się tylko jej sygnałów, a poprzez doświadczenie wiedzieć kiedy można jej zaufać i nabyć pozycję, a kiedy stanąć z boku. Analiza wielotechniczna często złudna bywa…