Fibonacci bawi się f.WIG20 [2013-09-03]

f.WIG20 od połowy sierpnia wykonał ładną trójkową korektę, w której ostatni swing wyniósł 127,2% pierwszego (4-ka?). Dzisiejszy spadek domknął wczorajszą lukę hossy i nie zamknął dniówki poniżej 61,8% ostatniego swingu wzrostowego. Przy takich założeniach teraz powinniśmy oczekiwać wzrostów przebijających sierpniowy szczyt. Gdyby tak było to można byłoby nawet narysować „kopinięte” oRGR (zasięg pokazany na pomarańczowo na rysunku i równy szczytowi z czerwca).

f.WIG20, D1A gdyby tak wydłużyć trwającą korektę i założyć, że ciągle jesteśmy w ostatniej części korekty (cw4?)? Wówczas wyznaczając zniesienia zewnętrze Fibonacciego dla obu dotychczasowych swingów zauważymy skupisko w postaci zniesienia 161,8% pierwszego swingu i 100% drugiego (układ 1:1). Ciut niżej jest chmura Ichimoku i lipcowe szczyty. Zejście takie byłoby wielotechnicznym powrotem co wsparć i dobrą okazją do średnioterminowych eLek z małym SLem. Oczywiście w ten sposób wyrysuje się spore RGR i dopiero zacznie się zabawa i walka popytu z podażą i tym bardziej byłaby powakacyjna zabawa w giełdowego berka 😀

Wyznaczając kolejne zniesienia zewnętrzne dla takiego całego układu (korekta z 3 do 4) otrzymamy punkt docelowy 127,2% znajdujący się w czerwcowej strefie podażowej. Powyżej szczyt z czerwca wsparty wspomnianym oRGR i zasięgiem Fibonacciego 161,8%.