Gartley czy Fibonacci Team Pattern na AUDUSD? [2015-10-08]

AUDUSD wykazuje się ostatnio sporą siłą z dzisiejszym dziennym silnym sygnałem kupna wg Ichimoku Kinko Hyo na czele. Ale po wzrostach są korekty, a sam sygnał kupna nie musi być od razu wyzwalaczem dla dalszego zdecydowanego ruchu. Do tego pamiętajmy, że kurs aud/usd długoterminowo jest ciągle w trendzie spadkowym, a… jaskółka wiosny nie czyni 😉

Gdzie może rozpocząć się korekta? Obecny rejon to pierwszy opór (poprzednie loklane szczyty i 61,8% całego ruchu spadkowego) i w zasadzie kurs mógły już od niego rozpocząć korektę. Ale ciut wyżej znajdują się dwa obszary które wręcz aż proszą się o ich przetestestowanie:

  • 78,6%: Gartley wsparty korektą 1:1 (100%)
  • 88,6%: Fibonacci Team Pattern wsparty zneisieniami zewnętrznymi 127,2%

Która formacja harmoniczna zadziała o ile w ogóle?

Gartley czy Fibonacci Team PatternDywagacje częściowo może rozwiązań zarządzanie kapitałem: część można postawić na pierwszy obszar, a część na drugi. Ewentualnie na niższych interwałach szukać sygnałów odwrócenia i tam nabywać pozycje, ale to dla tych co są w stanie siedzieć w dzień przed ekranem.

SL ponad swingowym szczytem, a TP… rejon 50% wydaje się dobry, choćby ze wględu na sygnał kupna wspomnianego na początku Ichimoku Kinko Hyo.