Złoto mówi… sprawdzam [2013-04-12]

Dzisiejszy dzień przyniósł kilkuprocentowe spadki na wszystkich głównych surowcach/metalach. Popatrzymy na przykładzie złota, najpopularniejszego instrumentu z tej grupy, czy te spadki cokolwiek oznaczają. Jako, że mamy koniec tygodnia zacznijmy od tego interwału.

Złoto zakończyło tydzień z przytupem przebijając dolną linię potencjalnego trójkąta i jednocześnie wybijając się dołem ze spadkowego kanału. Warto wspomnieć, że potencjalny zasięg wspomnianej formacji trójkąta oznaczałby spadek kursu złota aż w rejony 1135. Dobra wiadomość dla byków jest taka, że kurs zatrzymał się w rejonie minimum z czerwca 2011 roku kiedy to rozpoczął się ostatni impuls wzrostowy wyprowadzający złoto na swoje maksima. Dlatego też, póki kurs nie spadnie poniżej wstrzymałbym się z braniem pozycji S na tym intrumencie (potencjalna formacja podwójnego dołka – paradoksalnie dla tego wariantu jest świetny stosunek Zysk/Strata).

Złoto (w1)

Wg Ichimoku Kinko Hyo mamy zdecydowany trend spadkowy w interwale dziennym i tygodniowym, a na miesiącach zaczna pojawiać się coraz więcej sygnałów słabości (najważniejszy: gold<Kijun-sen już od kwartału). Wg tej techniki brak jest obecnie oznak średnioterminowej zmiany niedźwiego nastawienia które obecnie panuje.

Wg Logicznych Poziomów Zysku DiNapoli’ego możemy także wyliczyć potencjalny zasięg spadków:

  • A=1921,05
  • B=1522,85
  • C=1796,02
  1. BPD=1550
  2. PD=1398
  3. DPD=1152

Ciekawy zbieg okoliczności, że Punkt Docelowy jest w rejonie wybicia z kanału, a Daleki Punkt Docelowy wypada w rejonie zasięgu wybicia z trójkąta…

Propozycja zagrania:

  • S=1475 (zamknięcie poniżej dołka z czerwca 2011)
  • SL=1595
  • TP1=1435, TP2=1400, TP3=1150.

Dlaczego nie proponuję od razu brania eSki? Popatrzmy na raport COT w którym widać, że od dłuższego czasu najwięksi gracze (Commercial) mają coraz mniej krótkich pozycji:

gold - COT i CommercialMoże to i nic nie oznacza, gdyż zabezpieczają oni tylko swoje inne pozycje, ale równie dobrze dzisiejszy kilkuprocentowy spadek mógł być tylko tzw. czyszczeniem stopów. Dlatego też przed nabyciem pozycji sugeruję na pokonanie, najlepiej w cenach zamknięcia, wspomnianego dołka i potraktowanie go jako wyzwalacza dla wariantu spadkowego. SL podałem dość „bezpieczne” choć odległe i myślę, że jeśli nastąpi wybicie wyzwalającego dołka to powinno być także z przytupem lub przynajmniej po uformowaniu czegoś nad co będzie można szybciej przestawić stopa by zmniejszyć swoje ryzyko.